SKRÆDDERSYET FORLØB ELLER WORKSHOP

Trivselspolitik

Tilgangen vil være både at tilføre viden om hvordan I kan højne trivslen og samtidig sikre en proaktiv indsats i forhold til f.eks. forebyggelse af stress og mobning på arbejdspladsen.

Hvis der indgår en workshop i processen hen mod den helt rigtige politik, vil der især fokuseres på perceptionsteori og “stoplyset” – dvs. signaler på stress.

Dette vil ruste jer til at iværksætte præventive foranstaltninger og sikre trivslen i virksomheden.

I lærer præventive værktøjer både for den enkelte medarbejder og på kollektivt niveau (for arbejdsmiljøorganisationen/ledelsen/HR) – og får klarhed over rollefordelingen (hvem gør hvad hvornår) eller tager stilling til hvem gør hvad.

Skræddersyet workshop eller forløb

Trivselspolitik kan enten afholdes som en skræddersyet workshop eller som et længere forløb.

Formøde

Formøde hvor der drøftes jeres ambitioner og forventninger samt fremtidigt samarbejde.

Pris 1.500 kr. + moms formøde 1 times varighed.

Workshop

Priseksempel på en 3 timers workshop 7.995 kr. + moms for max 15 deltagere.

Hertil kommer forplejning hvis workshoppen ikke afholdes i egen virksomhed.

Forløb

Udgangspunktet er at skræddersy et forløb og skabe en politik som er handlingsanvisende og transparent for alle, samt ikke mindst netop passer og opfylder til jeres virksomheds behov.

Fra teori til praksis på en let tilgængelig måde

Vi har med stor tilfredshed brugt Lene Lindh, da vi skulle udarbejde en trivselspolitik i TEMP-TEAM.

Lene er meget kompetent og har en god evne til at lytte til vores behov. Hun omsætter teori til praksis på en let tilgængelig måde og er ikke bange for at konfrontere deltagerne konstruktivt. Hun griber bolden, får deltagerne til at reflektere og sætter gerne tingene i perspektiv.

TEMP-TEAM er nu kommet i mål med en god og gennemtænkt trivselspolitik.

Else Bagge Moltsen

Personalesekretær, TEMP-TEAM A/S

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, om hvad du/din virksomhed har brug for