For private

Sådan styrker & udvikler du dine faglige & personlige kompentencer

Du kan bruge supervision i din personlige udvikling
og i udviklingen af dine faglige kompentencer.

Hvorfor vælge supervision?

Du er højst sandsynligt som alle andre, og deler behovet for at have et sted, hvor du kan “tale uforstyrret” og “læsse af”.

– og måske ikke mindst få tegnet et solidt landkort over dine eventuelle problemstillinger i privatlivet som i dit arbejdsliv.

Målet med supervision er, at du bliver mere bevidst om, hvordan dine personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger har betydning for dit privatliv og for dit arbejde.

Supervisionen er ofte fremsynet og orienteret mod at skabe nye og alternative tænkemåder, reaktioner og handlinger, som du kan bruge i dit liv.

Supervision er helt konkret en metode, der skaber refleksion, nye perspektiver, andre handlemuligheder, mere energi, lyst og livs samt arbejdsglæde.

Hvad er supervision?

Supervision er samtalen til faglig og personlig udvikling.

En dialog med udgangspunkt i de ønsker, behov og problemstillinger, der bringes op.

Supervision er altid en udviklingsproces, der skaber nye vinkler, større klarhed m.m. over et problem eller en konflikt og fremfor alt nye handlemuligheder.

Jeg er ikke glad på mit arbejde

Supervision kan hjælpe dig at få klarhed og overblik over de udfordringer du går med. Du vil få en bevidsthed om dine behov og inspiration til strategier der hjælper dig i den rigtige retning med mere glæde og overskud til følge.

Det kan også være at du meget konkret har brug for hjælp til en handlingsplan der løser problemstillingen step by step,her kan supervisionen også være et godt og handlingsorienteret værktøj der hjælper dig i den rigtige retning eller i mål.

Min partner hører mig ikke

Jeg føler mig ikke mødt og set i mit parforhold eller i mine relationer.

Supervision kan hjælpe dig på vej.

Du får hjælp til at finde ud af hvor skoen trykker, og fremfor alt hvordan du på en anerkendende måde kan bede om det du har behov for.

En fantastisk hjælp

Lene har været en fantastisk hjælp! Jeg lærte Lene at kende da hun var med til at hjælpe vores skole gennem en større konflikt. Hun fordrede tryghed og åbenhed i personalegruppen og gav os værktøjer til at komme videre som organisation med et positivt fokus på fremtiden. Som leder bruger jeg i dag Lene som min supervisor og sparringspartner når jeg har brug for at vende tingene med en ekstern. Lene giver mig, qua vores samtaler, nye perspektiver at anskue udfordringerne ud fra, og jeg er altid fyldt med et større mod på at tage fat på ny efter vores møder.

Tina Jensen

Rektor, FGU Nord

Giv dig selv et godt værktøj – en gave for livet

w

1 session, 50 minutter - 850 kr.

Klippekort - 2.400 kr.

  • 3 sessioner
  • 50 minutter pr. session

Bestil din tid

.