Privatlivspolitik

Vores brug af jeres data

 

Formål

Ved køb af ydelser indsamler og behandler vi følgende oplysninger: Deltagernes navne, virksomhedens navn, adresse, CVR og telefonnummer, samt navn på og mailadresse til den kontaktperson, der skal modtage bekræftelsen og efterfølgende fakturaen for købet.

Oplysningerne anvendes i vores kursusadministrationssystem til at registrere og dokumentere, at I har købt en ydelse.

 

Sikkerhed

Trivselspartner har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at ovennævnte oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Opbevaring

Oplysningerne opbevares i den periode lovgivningen foreskriver. Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere har et formål at opbevare dem. Perioden afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaring. Vi kan derfor ikke angive en generel tidsramme for, hvornår oplysninger slettes.

 

Videregivelse

Vi videregiver ikke oplysninger til 3 mand.

 

Ændringer

Hvis de oplysninger, vi har registreret, ikke er korrekte, har I ret til at få dem rettet eller slettet. Anmodning herom skal sendes til info@trivselspartner.com