Handelsbetingelser

CVR Nr.: 27362095
Danske Bank
Bank reg.nr:0430
konto nr:4684074679

Betaling

TRE behandling/ supervision

Beløbet indbetales til Danske Bank, reg. nr. 3349, Kontonr. 3349313804
Skriv venligst navn og dato.
Når beløbet er modtaget, er den aftalte tid din – ved afbud senere end 12 timer før aftalte tid refunderes beløbet ikke.

Workshops/ kurser

Ved aflysning tidligere end 30 dage før et kursus eller en bestilt workshop, refunderes det fulde beløb, som er indbetalt ved bestilling. Ved afbud senere end 30 dage før kurset, kan man flytte til et senere kursus.