For private

Coaching

Hvad er coaching? Er det noget for dig?

Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at skabe forandringer.

Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og værktøjer.

Trivselspartner er blandt andet uddannet i NLP og benytter sig primært en række kommuniktionsteknikker indenfor dette felt der sikrer, at den coachede oplever sig hørt, mødt og støttet.

Du kan forvente at blive mødt med venlighed og en imødekommenhed.

De emner, der kan coaches, er uendelige. Det hele afhænger af dit behov og ønske om forandring.

Det kan være konkrete mål, du gerne vil nå eller det kan være uhensigtsmæssige mønstre, du vil ændre.

Man kan også arbejde med en relation til et menneske, som man vil ændre. Man kan coache på stort set alle emner.

NLP

En del spørger: “Hvad er NLP? ”

NLP er helt kort fortalt en psykologisk retning, der har sin oprindelse i begyndelsen af 1970´ erne i USA.

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

 • Neuro, fordi den bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen.
 • Lingvistisk, fordi den arbejder med vores sproglige forståelse.
 • Programmering, fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan “omprogrammere” os selv.

Her er en række eksempler på temaer hvor coaching kan være et nyttigt redskab.

 • Sætte mål og lægge en handlingsplan for at nå dem
 • Lære at sige fra
 • Ændre vaner, overbevisninger
 • Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale
 • Selvtillids-/selvværdsproblematikker
 • Jalousi
 • Stress
 • Parforholdsproblemer
 • Forældre-/barn forhold

Udgangspunktet for coaching er, at personen, der opsøger en coach (kaldet coachee) selv har svarene. Det kan dog af og til være svært at vide, præcis hvad man selv vil.

Derfor er det coachens opgave at stille de rette spørgsmål, der gør coachee bevidst om, hvad han/hun egentligt vil.

Men også hvilke forhindringer der er for at nå et givent mål. En coach kan også hjælpe med at anskue tingene fra en helt ny vinkel. Dermed kan ens udfordringer pludselig stå i et helt nyt og klarer lys.

Giv dig selv et godt værktøj – en gave for livet

w

Session - 50 minutter - 850 kr.

Klippekort - 4.000 kr.

 • 5 sessioner
 • 50 minutter pr. session
 • 8 – 14 dage mellem sessionerne

Bestil din tid

.