FOR LEDER & MEDARBEJDER

Kom godt tilbage efter en stress-sygemelding

At komme godt i gang efter en stress-sygemelding er meget vigtig.

Trivselspartner tilbyder en workshop til lederen samt et mentorforløb til den sygemeldte medarbejder.

Gå aldrig tilbage til en fuser

Hvis mængden og typen af arbejdsopgaver er præcist de samme, som før medarbejderen kom tilbage fra en stresssygemelding, vil medarbejderen helt sikkert gå ned med stress igen.

Derfor skal medarbejderen klædes på til at klare opgaverne, så mønstret bliver brudt.

Det kan fx ske ved at omfordele nogle opgaver, ændre på deadlines og ved at drøfte arbejdspladsens visioner og strukturere, og skabe dialog om hvordan stress kan undgås.

Kursus eller workshop

Kom godt tilbage efter en stress sygemelding kan enten afholdes som en kort workshop eller som et hel-dags kursus.

Kursus

En kursusdag fra kl. 9-15

Inklusiv manual

Afholdelse i egen virksomhed
1.600 kr + moms per deltager

Afholdelse “ud af huset” inkl. forplejning
2.600 kr + moms per deltager

Workshop

En workshop på 3 timer

Max 12 deltagere

Afholdelse i egen virksomhed
1.100 kr + moms per deltager

Afholdelse “ud af huset” inkl. forplejning
1.700 kr + moms per deltager

Leder

Én af dine medarbejdere skal vende tilbage efter en stresssygemelding. Bliv klædt på til at gøre processen nemmere for alle parter.

Workshop for virksomheden

Til virksomheden udbydes en workshop på 3 timer som giver jer en solid viden om stresstilstanden.

Her bliver du klædt på til hvordan du kan tilrettelægge den bedst muligt tilbagevenden til arbejdet for din medarbejder og for virksomheden.

Udover indgående viden og indsigt i stresstilstanden forsyner vi jer med et nødvendigt værktøj til håndteringen. Der arbejdes konkret med IGLO metoden – start dialogen om stress

Princippet bag IGLO er, at vellykkede forandringer i det psykiske arbejdsmiljø bedst opnås, hvis indsatsen understøttes på alle 4 IGLO niveauer.

Der skal handling til, hvis I vil skabe mere trivsel på arbejdspladsen, og alle har en del i den opgave.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø.

IGLO

I – Individ

G – Gruppe

L – Ledelse

O – Organisation

Tilbud til stressramte medarbejder

Mentorsamtale 50 min 850 kr.

3 sessioner af 50 min koster 2400 kr.

Trivselspartner tilbyder supervision – mentoring til den sygemeldte – målet er at sikre en god tilbagevenden på arbejdspladsen.

Medarbejder

Før du starter på dit arbejde igen efter en stress sygemelding, er det vigtigt at finde ud af, hvilke muligheder du har for at ændre på de ting, der var med til at gøre dig stresset.

Det varierer meget mellem arbejdspladser og jobtyper, hvilke former for belastninger der tynger os så meget, at vi bliver syge af det.

Der kan også i nogle situationer være det samspil med private forhold.

Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der har været belastende for dig, før en genopstart kan tilrettelægges.

Typen af belastninger har indflydelse på hvordan din genopstart planlægges.

Det gælder både på kort sigt, dvs. under genopstartsforløbet, og på langt sigt, så du ikke vender tilbage til samme situation, som du da du blev sygemeldt.

Eksempler på belastninger

– Har der været en usædvanligt stressende periode, som nu er overstået, eller er der stadigvæk et konstant højt arbejdspres?

– Har der været en periode med mange organisatoriske forandringer?

– Har du fået støtte til at omstille din arbejdsindsats til de nye vilkår?

– Har du haft mulighed for at løse dine opgaver på en tilfredsstillende måde?

– Har der været tale om uklar ansvarsfordeling eller uklare mål for dit arbejde?

– Har det været tydeligt, hvem der havde ansvaret for, at dine arbejdsopgaver og arbejdsvilkår hang sammen?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, om hvad du/din virksomhed har brug for