APV fra A til Z

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 

Få inspiration til hvordan I på din virksomhed kan lave jeres APV.

 

Skal I i gang med at lave en APV på din virksomhed?

– eller allerede har foretaget en undersøgelse, men mangler inspiration til en dynamisk og overskuelig handlingsplan?

Få konstruktiv hjælp fra A-Z.

Processen tager udgangspunkt I jeres behov og ønsker for udvikling af arbejdsmiljøet.

Målgruppe

Arbejdsmiljøgruppen/-udvalget, HR-afdelingen og arbejdsmiljøafdelingen på din virksomhed

l

Nye styrker

– Få inspiration til hvordan I på din virksomhed kan lave jeres APV

– Få lavet en god Arbejdspladsvurdering – få inspiration til valg af metode.

– Kom godt i gang med handlingsplanen

– Kom fra undersøgelsesresultat til handlingsplan – få inspiration til at overvinde vanskeligheder.

R

I får

En klar introduktion til APV og guiden igennem arbejdspladsvurderingens 4 faser, sådan at det bliver overskueligt og giver mening for dig og din virksomhed – APV fra a til z.

En anden mulighed er at vi i samarbejde med jer står for kortlægningen, udarbejdelse af en analyse ud fra resultatet, samt endelig kommer med konkrete forslag til jeres handlingsplan.

Som teksten antyder, er der mange muligheder. Det helt væsentlige er jeres behov.

Sparringspartner og rådgiver

Trivselspartner kan være sparringspartner og rådgiver i APV-processen, fra planlægning og valg af metode til analyse af resultat samt medvirke som sparringspartner og rådgiver i forhold til den endelige handlingsplan.

Et samarbejde der ikke bare sikrer I kommer godt i mål med opgaven, men også skaber merværdi for virksomheden.

Priseksempel
Ved APV fra kortlægning til den færdige handlingsplan for 20-25 personer:
10.000 kr. – 12.000 + moms afhængig af hvilken metode der vælges.

Skræddersyet APV

APV – skræddersyet din virksomheds behov og ambitioner.

Første step vil være et indledende møde hvor behov, ambitioner, metoder og forventninger til evt. videre samarbejde drøftes.

Formøde
Pris 1.500 kr. + moms af 1 times varighed

Konsulent rådgivning
Efterfølgende rådgivning 1.050 kr. + moms / time

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, om hvad du/din virksomhed har brug for