For private

Mindfulness

Mind full eller mindful ?

Et liv i balance

Lær hvordan du kan træne sindets muskler – ligesom, mange vælger at træne kroppens muskler. At være mindful er nærvær i nuet.

Bliv også inspireret til, hvordan du kan få mindfulness ind i dit liv som passer lige netop til dig, din hverdag hjemme som på din arbejdsplads.

Gennem udøvelse af mindfulness bliver man mere bevidst om egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser i det nuværende øjeblik = vi træner sindets muskler.

Du bliver guidet og lærer de grundlæggende trin i meditation

  • Kropsholdning
  • Rodfæste i kroppen
  • Kontakt med åndedrættet

Giv dig selv et godt værktøj – en gave for livet

w

Session - 60 minutter - 675 kr.

Klippekort - 3.000 kr.

  • 5 sessioner
  • 60 minutter pr. session
  • 8 – 14 dage mellem sessionerne

Bestil din tid

.

Mindfulness udvikles ved med vilje at være bevidst opmærksom – på en vedholdende og ikke dømmende måde – på det, som foregår i kroppen, i sindet og i verden omkring dig.

Jon Kabat-Zinn

Vi alle har det rådighed i os selv og vi skal ikke køre efter det og vi bliver ikke forpustet eller kommer til at svede, men det øger vores mentale kapacitet. Jeg synes vi har glemt den mentale sundhed i vores travle hverdag og vores fokus på fysiske sundhed. Det kræver “træning” at mediterer og få det som en del af ens livspraksis. Det kan være en udfordring i vores travle liv men lidt hver dag har jo også ret…

- citat min søster Lise